Bases de participació

Les bases detallades de la Competició Internacional de Dansa Urbana de The Best On seran enviades a les companyies interessades. En qualsevol cas, cal remarcar que es valorarà especialment la Qualitat Coreogràfica, el Nivell Tècnic i la Creativitat del Show.

Després d'haver enviat el formulari d'inscripció, l'organització realitzarà una acurada selecció de les companyies, ja que el nombre final de participants és molt limitat. Un cop una companyia hagi estat seleccionada, cal que enviïn material audiovisual del seu treball a l'organització amb finalitats de promoció a les xarxes socials i al website.

Les companyies han d'estar formades per un mínim de 3 i un màxim de 30 Ballarins professionals i la seva peça ha de tenir una durada entre 5:30 i 10 minuts (30 segons de marge ±). Un mateix ballarí no podrà participar en més de dos shows.

Després de completar el procés de preinscripció, l'organització comunicarà a la companyia si ha estat seleccionada.

Formulari d'inscripció

Les places del certamen són limitades. Les companyies per participar-hi poden estar formades per un màxim de 30 ballarins professionals.
S'inscriuen al procés de selecció mitjançant el formulari de la pàgina web del certamen, i cal adjuntar la sinopsi i l'enregistrament d'una peça completa amb una durada màxima entre 6 i 10 minuts. La selecció de les companyies es realitza després del visionament i l'anàlisi per part de l'organització del material proporcionat pels aspirants, els quals no poden presentar més d'una peça per companyia.

De totes les propostes rebudes, l'organització n'escull 15, les quals són les que actuaran al certamen, sent avaluades en el mateix i en directe per 3 jutges de prestigi internacional dins de la disciplina, aquests tindran en compte la qualitat coreogràfica i la creativitat del muntatge per escollir els 3 millors, Amb aquesta rigorositat The Best On ha aconseguit posicionar-se com una de les mostres amb més nivell i repercussió de tot Europa.

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

Els criteris d'avaluació per part del jurat, prèviament establerts per la direcció del festival, són:

  • CREATIVITAT (50 punts) Coreografia / dificultat (10 punts) · Concepte de la peça i transicions entre actes i enllaços entre temes (10 punts) · Dinàmiques i canvis d'energia (10 punts)
  • Originalitat, caracterització i vestuari

(10 punts)

  • Temàtica i storytelling, si s'entén i arriba al públic allò que es vol transmetre (10 punts)

-TÈCNICA (50 punts)

  • Musicalitat i tempo (10 punts) · Utilització de l'espai i els canvis de posicions (10 punts)
  • Coordinació i definició del moviment (10 punts)
  • Base de dansa urbana notable (10 punts) · Presència escènica i confiança (10 punts)

Així doncs, l'apartat de Creativitat pot optar a un màxim de 50 punts i el de Tècnica a 50 punts més. El total dels dos valors sumats és el que atorga la puntuació definitiva a cada participant. És així 100 punts la màxima puntuació i 0 la més baixa possible. El jurat puntua en acabar la presentació en escena de cada peça. Després de finalitzar la darrera actuació, el jurat es retira i comença el recompte de puntuacions i la deliberació per assignar els corresponents premis. Un cop el certamen ha finalitzat, totes les puntuacions es fan públiques a la pàgina web i xarxes socials del certamen.